L'Année 2020 à Chojnów

 

Les activités liées à la promotion d'événements culturels, sportifs et scientifiques ont été limitées cette année dans un soucis de sécurité partagée liée à pandémie coronavirus. L'épidémie a contrecarré de nombreux plans, intentions et rêves. Au cours de l'année 2018  et 2019, nous avons apprécié respectivement 150 et 130  événements qui ont eu lieu à Chojnów. L'année 2020 nous n'en a amené qu'environ 50…

Les trois premiers mois de 2020 ont été évidents et normaux pour nous. Il y avait quelques concerts, vernissages, rencontres. La vie culturelle de la ville a été animée jusqu'aux premiers restrictions dues au coronavirus. Le monde a commencé à ralentir, tout comme notre ville. Nous avons passé le printemps à domicile. Les citadins ont essayé de s'adapter à la nouvelle réalité. L'été a passe sans grands événements culturels. Nous avons essayé de rester calmes et responsables. La période d'automne et d'hiver a apporté plus d'infections. Cette fois, ils étaient plus nombreux qu'au printemps. Les activités promotionnelles de la ville se sont concentrées sur Internet, où on publiait des nouvelles de Chojnów.

Pendant la pandémie, nous avons commencé des investissements qui avaient pour but l'amélioration des conditions de vie de nos habitants. Les investissements comprenaient la construction d'une nouvelle canalisation d'eau et la modernisation de la rue Asnyka et Słowiańska, rénovation du marché municipal, construction d'une nouvelle aire de jeux à côté de l'école primaire numéro 3. Dans l'espace pittoresque du parc historique Śródmiejski on a restauré un vieux amphithéâtre. On a commencé également les travaux à fin de construire un pumptruck et un skatepark – des endroits particulièrement importants pour les jeunes et les enfants.

2020 a été une année difficile. Nous espérons que 2021 apportera beaucoup de bien. Chers amis, nous vous souhaitons beaucoup de sante, de joie et de prospérité! Que la Nouvelle Année soit meilleure!


(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 499)(szerokość: 750 / wysokość: 500)(szerokość: 750 / wysokość: 499)


Rok 2020 w Chojnowie


Działania związane z promowaniem wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych zostały w tym roku ograniczone przez wzgląd na wspólne bezpieczeństwo związane z pandemią koronawirusa. Epidemia pokrzyżowała wiele planów, zamierzeń i marzeń. W 2018 i 2019 roku cieszyliśmy się ze 150 i 130 wydarzeń, które odbyły się w Chojnowie. Rok 2020 przyniósł nam ich ponad 50…

Pierwsze trzy miesiące roku 2020 były dla nas oczywiste i normalne. Obyło się kilka koncertów, wernisaży, spotkań. Życie kulturalne miasta tętniło swoim życiem, aż do pierwszych obostrzeń w związku z koronawirusem. Świat zaczął zwalniać, a wraz z nim nasze miasto. Okres wiosenny przeczekaliśmy w domach. Mieszkańcy starali się dostosować do nowej rzeczywistości. Lato minęło bez większych wydarzeń kulturalnych. Starliśmy się zachować spokój i przede wszystkim rozsądek. Okres jesienny i zimowy przyniósł kolejne zachorowania. Tym razem było ich więcej niż wiosną. Działania promocyjne miasta skupiły się Internecie, gdzie zamieszczane były aktualności z Chojnowa.

W czasie pandemii staraliśmy się podjąć działania inwestycyjne, które przyczyniają się do zmian na lepsze. Inwestycje objęły budowę nowego wodnego rurociągu, modernizację ulicy Asnyka i Słowiańskiej, remontu targowiska miejskiego, obok Szkoły Podstawowej nr 3 powstał nowy plac zabaw oraz przebudowano amfiteatr, który stał się dopełnieniem malowniczej przestrzeni zabytkowego Parku Śródmiejskiego. Rozpoczęły się także działania, których finalnym efektem będzie pumptruck i skatepark – miejsca szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży w Chojnowie.

Rok 2020 był trudny, mamy nadzieję, że 2021 przyniesie wiele dobrego. Drodzy przyjaciele życzymy Wam dużo zdrowia, radości i pomyślności! Aby Nowy Rok był lepszy od poprzedniego.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie